(+371) 654-20-930       (+371) 292-50-469

sauleskalns_d@inbox.lv

 • Home
 • Vīza uz Krievijas Federāciju

Vīza uz Krievijas Federāciju

Krievijas vīzas noformēšanai jāiesniedz derīga pase (oriģināls):

 • pases derīguma termiņš nedrīkst beigties ātrāk kā sešus mēnešus pēc vīzas derīguma termiņa beigām;
 • kurā ir vismaz divas tukšas vīzu ielīmēšanai paredzētas lappuses.

Atkarībā no vīzas veida papildus nepieciešams iesniegt arī citus dokumentus:

Darījuma vīzas un komercvīzas:

 • ielūgums iebraukšanai Krievijas Federācijā no juridiskas personas rakstiskā veidā (valstīm, kas ietilpst Nolīguma starp ES-KF darbības zonā) vai arī ielūgums no Krievijas Federācijas Federālā migrācijas dienesta (KF FMD) teritoriālās apakšvienības.

 

 Tūrisma vīzas (darbības termiņš – ne vairāk par 30 diennaktīm):

 • apstiprinājums par ārvalstu tūrista uzņemšanu (oriģināls) no Krievijas tūrisma kompānijas, kas reģistrēta Krievijas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā;
 • vaučers, ko izdevusi Krievijas tūrisma kompānija vai Latvijas tūrisma kompānijas izdota tūrisma vaučera oriģināls.  

Viesnīcas rezervācija nevar būt pamatojums tūrisma vīzas saņemšanai.

 

Privātās vīzas (darbības termiņš – ne vairāk par 90 diennaktīm):

 • ielūguma oriģināls iebraukšanai Krievijas Federācijā, ko noformējusi tur pastāvīgi dzīvojoša privātpersona KF FMD teritoriālajā apakšvienībā.

 

​Mācību vīzas (iebraukšanai, darbības termiņš- ne vairāk par 90 diennaktīm):

 • ielūguma oriģināls iebraukšanai Krievijas Federācijā, kas izsniegts KF FMD iestādē;
 • izziņa par mācību apmaksu;
 • izziņa par HIV infekcijas analīžu rezultātiem.

 

Tranzīta vīzas (darbības termiņš- ne vairāk par 10 diennaktīm divreizējam tranzītam):

 • braukšanas dokumenti, kas apstiprina maršruta galamērķi un atpakaļceļu; kā arī mērķa valsts vīza.

 

Vīzas radinieku apbedījumu vietu apmeklēšanai (derīguma termiņš līdz 14 diennaktīm):

 • izziņa (apliecība) par apbedījumu, ko izsniegusi kapsētas administrācija, ciema padome, Sarkanais Krusts vai cita pilnvarota institūcija Krievijas Federācijā.

 

Mēs palīdzēsim noformēt arī obligāto ceļojumu apdrošināšanu.